Vi efterlyser videoklipp från lokalfotbollen Kronoberg från er som finns ute på arenorna runt om i länet. DU kan skicka in ditt klipp till oss på Kronobergsfotbollen och vi lägger in dem på vår YOUTUBE kanal (Kronobergsfotbollen) och här på vår sida. Det går också bra att skicka oss “videoadressen”, om det redan är inlagt på Youtube

DU kan ditt material till sjoholmhasse@gmail.com