Två tränare Bashkim i Älmeboda/Linneryd och Vladan för Råslätt i division 2 lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan. Råslätt fyra från slutet och Älmeboda/Linneryd under strecket tar nya tag.