Uppdaterad 5 november 2020 kl.14.35

Med anledning av spridningen av coronaviruset hittar du här Smålands Fotbollförbunds beslut gällande verksamheten.

Tävling- och träningsverksamhet

 • Match- och träningsverksamheten kan fortgå enl. de riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller regioner som finns för närvarande. Observera att dessa kan ändras med kort varsel.
 • Regionerna Jönköpings och Kronobergs Län har beslutat om särskilda riktlinjer. Fram till och med den 24 november i Jönköpings län och fram till och med den 26 november i Kronobergs län ska spelare födda 2004 och tidigare avstå från all tränings- och tävlingsverksamhet. Träning för barn och unga födda 2005 eller senare kan fortgå. Samtliga råd kan ni läsa om här: http://www.smalandsfotbollen.se/arkiv/2020/11/skarpta-rad-for-jonkopings-lan/
 • I dagsläget har inte Kalmar Län infört skarpare restriktioner. Vi uppdaterar information löpande om detta skulle ske.
 • Detta gäller för futsalföreningar: https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/10/corona-futsal/
 • Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Regeringen tog den 22 oktober 2020 beslut att, med ikraftträdande den 1 november 2020, införa ett undantag för förbudet för sådana arrangemang med upp till 300 deltagare där publiken sitter med avstånd om en meter från varandra. Obs. att länsstyrelsen har rätt att besluta att detta undantag inte ska gälla för visst område under viss tid.
 • Länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län har beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer och det gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Jönköpings och Kronobergs län, inklusive fotbollsmatcher. Inskränkningen gäller t o m den 24 november i Jönköpings län och t o m den 26 november i Kronobergs län.
 • Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan-, hall-eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering.
 • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1 m avstånd,
 • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match
 • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit,
 • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor ochmaterial som många rör med händerna,
 • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid,ankomst till matchen
 • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler (se nedan), samt
 • Följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Obs. att arrangerande förening alltså måste kunna säkerställa att åskådarantalet på matchen aldrig överstiger 50 personer. För förening som inte kan säkerställa detta rekommenderas att inte bjuda in publik överhuvudtaget, särskilt om det på en och samma idrottsplats eller fotbollsplan spelas flera matcher samtidigt eller om idrottsplatsen eller fotbollsplanen är öppen och åtkomlig för allmänheten. Särskild aktsamhet bör också iakktas vid matcher inomhus, såsom futsal.

Om det kan säkerställas att publik kan anvisas sittplatser med minst en meters avstånd mellan resp. person eller sällskap om två, och även i övrigt skapa förutsättningar för att publiken kan hålla det avståndet till varandra, får föreningen – fr.o.m. den 1 november 2020 och med de begränsningar som kan följa av polisens anvisningar – tillåta upp till 300 personer i publik vid match, se https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/evenemang-med-sittande-deltagare/ . Om det finns förutsättningar att bjuda in publik, beslutar varje arrangerande förening själv om man vill göra det.

Observera att om ni inte kan följa ovanstående riktlinjer gällande matcharrangemang gäller tidigare rekommendation om publikfritt.

 • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, sändande TV-bolag och annan media) ska vara på plats, samt Svenska Fotbollförbundet
 • sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.
 • Affisch att sätta upp på idrottsplatsen (PDF-dokument)

De justerade riktlinjerna innebär inte någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.

Ordningsregler behöver anpassas till den specifika arenan/idrottsplatsen, men bör innefatta följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka matchen, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Åskådare som inte tillhör samma sällskap/familj ska hålla minst 1 m avstånd till andra åskådare under hela besöket.
 • De som tillhör en riskgrupp, ska inte besöka matchen.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera besökarnas hälsostatus och att avvisa den som uppvisar symtom eller annars bryter mot ovan ordningsregler.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa åskådare om åskådarantalet riskerar att överstiga 50 personer.
 • Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas.

Vi hoppas att alla har förståelse för dessa beslut och att de respekteras. Det kommer att krävas mycket av oss alla men tillsammans ska vi reda ut och ta oss igenom denna svåra situation.

Tränarutbildning

 • Samtliga centrala tränarutbildningar är inställda året ut.
 • Utbildningar på hemmaplan med SmFF-instruktörer är inställda fram till och med den 26 november.

Spelarutbildning

 • Gruppspel Cup Kommunal, 7-8 november – uppskjutet
 • Gruppspel Distriktspojkturneringen, 7-8 november – uppskjutet
 • Vi uppdaterar löpande kring våra spelarutbildningsaktiviteter.

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match/träning.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Uppdateringar från myndigheter och SvFF kan du ta del av via nedanstående länkar.

I dessa tider vet vi att kommunikationsflödet kan vara påfrestande och svårmanövrerat. Smålands Fotbollförbund har medvetet valt att använda vår hemsida som främsta kommunikationskanal. Se till att hålla koll här för att vara uppdaterad. Tack!

Vid ytterligare frågor/funderingar ber vi er att i första hand kontakta oss via kansli@smalandsfotbollen.se

 Kommentarer från lokalfotbollen
@chrillestridh