FRIMÅNADEN har startat!!!

Idag är det start för FRIMÅNADEN för alla amatörer!!! Vi vet sedan gammalt, att under frimånads perioden, finns det spelare, som åker runt till olika träningar för att 1) visa upp sig … 2) kolla läget…. eller 3) bara för att få ytterligare träningspass i kroppen.

När vi kollar runt bland föreningarna i år, är tränarna lite mer försiktiga och de flesta vill hellre bjuda in spelare de kollat tidigare, än att spelare bara dyker upp.

Vid en rundringning är det flera föreningar, som startar upp i denna och nästa veckan.

1 § Frimånadsövergång

Den som är amatör har rätt, att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

Antalet övergångar är inte begränsat utöver vad som gäller i 1 kap. 25 § samt 2 kap. 5 §.

2 § Anmälan om frimånads övergång

När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen.

Spelaren och den nya föreningen ska underteckna övergångsanmälan, på vilken den lämnande föreningens namn ska framgå.

Giltig övergångsanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till SvFF senast den 15 december.

6 § Ogiltig begränsning av frimånads övergång

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

%d bloggare gillar detta: